Transportlīdzeklis pārvietojas noteiktā maršrutā atbilstošo grafikam. Tā pieturvietas un paredzētais ierašanās laiks ir zināmas. Šī informācija ir publiski pieejama atvērto datu veidā Latvijas atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/atd-gtfs). Transportlīdzekļa atrašanās vietu fiksē kases aparātā integrētā GPS ierīce un šie dati ir pieejami transporta pārvadājumu uzņēmuma autoparka vadības sistēmā. GPS datiem ir jāveic priekšapstrāde, jo jēldatos:

  1. Netiek identificētas apmeklētās un nākamās pieturvietas, un transportlīdzekļa apstāšanās var notikt dažādu iemeslu dēļ;
  2. Netiek norādīta maršruta reisa informācija, un iegūtos GPS datu ir nepieciešamas piesaistīt noteiktam maršruta reisam.

Maršruta īstenošanas laikā dažādu ārējo faktoru ietekmes rezultātā  (piem., pasažieru plūsma, ceļu segumu kvalitāte, satiksmes negadījumi) ir iespējamas nobīdes no plānotā maršruta izpildes grafika. Ja nobīdes ir zināmas savlaicīgi, tad ir iespējams brīdināt pasažierus vai veikt citus nepieciešamos pielāgojumus. Ierašanās laika prognozēšana, ņemot vērā pašreizējos datu par grafika izpildi un vēsturisko novērojumus, ļauj savlaicīgi identificēt sagaidāmās nobīdes.

Prognozēšanas algoritms aktīvajiem maršrutiem (pašlaik kustībā esošajiem transportlīdzekļiem) nosaka transportlīdzekļa ierašanās laiku nākamajās pieturvietās. Algoritma implementācija nodrošina pilnu datu apstrādes ciklu no GPS jēldatu izgūšanas līdz prognožu iegūšanai, iesakot prognozēšanas modeļa apmācīšanu.

Prognozēšanas algoritma izmantošana ir licencēta uzņēmumiem DTG un Jāņa Sēta.

Algoritma apraksts: (PDF)