Projekta „ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem” (VPP-COVID-2020/1-0009) (turpmāk tekstā – Projekts) mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģiskos risinājumus digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai un drošības nodrošināšanai COVID-19 gadījumā un līdzīgās krīzes situācijās. Izvērtējuma mērķis ir analizēt attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas drošības ietekmējošiem faktoriem un sniegt rekomendācijas. Rekomendāciju pamatā ir Projektā izstrādātā ARTSS metode, kā arī secinājumi no literatūras analīzes (IKT izmantošanas tendences krīzes situācijās, risku pārvaldības modeļi u.c.). Metode paredz strukturētu pakalpojuma mērķu, izpildes rādītāju, konteksta (jeb izpildes vides mērījumu) un drošības un noturības pielāgojumu attēlošanu un izmantošanu servisa konfigurēšanā tā izstrādes un izpildes laikā. Tādējādi, izvērtējums par attālināto veselības aprūpes pakalpojumiem un to ietekmējošajiem faktoriem, t.sk. drošumu, potenciālo un reālo efektivitāti, izmaksu lietderību, pieejamību balstās ARTSS metodē. Izvērtējuma laikā secināts, ka drošības un noturības prasības telemedicīnā primāri izriet no pielietotās IKT drošības un noturības, jo attālinātie medicīnas pakalpojumi tiek sniegti IKT vidē.

Nodevuma fails: (PDF)