Telemedicīnas pakalpojumi tiek izmantoti veselības iestāžu darba slodzes samazināšanai. Servisu paaugstināšanai pandēmijas laikā ir vispārēja nepieciešamība pēc vienotas platformas, ko medicīnas personāls spētu izmantot efektīvi un bez traucējumiem.

Izstrādājot un sniedzot šo pakalpojumu, ir jāapaskata personas datu aizsardzības jautājums, piemēram, GDPR jeb vispārīgā datu aizsardzības regula. Šī iemesla dēļ ir nepieciešamība izpētīt, vai Latvijas likumdošana atbalsta digitālā dvīņa izmantošanu veselības aprūpes sistēmā un kādu ietekmi tādas tehnoloģijas izmantošana sniegtu pandēmijas laikā.

Telemedicīna balstās uz kritiskiem IKT servisiem, un šāda pieeja ietver misijai kritisku servisu pārvaldīšanu un izturības nodrošināšanai ir nepieciešams izstrādāt īpašus testus konkrētām IoT ierīču grupām. Tas novestu pie testu un ierīču repozitorija, kas varētu tikt izvēlēti vai rekomendēti izmantošanai pandēmijas laikā. 

Galvenais ieguvums būtu pakalpojuma balstīšanās uz komponentiem, kas ir izturīgi un spēj uzturēt pacienta datu pārsūtīšanu vajadzīgajā ātrumā. Stabila ātruma nodrošināšana ir kritiska digitālā dvīņa izveidei un diagnozes noteikšanai, balstoties uz medicīnas personāla iegūtajiem datiem.