Drošu pamatservisu sistēmas shēma

Attēls lasāms bultiņu virzienā.

Fundamentālie IKT servisi ir tādi, kas nodrošina citu digitālo pakalpojumu darbību un drošu tīklošanu. Tā kā pandēmijas seku dēļ liela daļa ekonomikas un mācību notiek tiešsaistē, ļaunprātīgas darbības datortīklā būtu jānosaka pēc iespējas ātrāk.

RTU pētnieki ir izstrādājuši uz lielo datu analīzi balstītu servisu tīkla uzbrukumu identificēšanai, kas ir spējīgs dinamiski pielāgoties mainīgajiem uzbrukuma šabloniem jeb paterniem. Šis serviss tiks papildināts ar digitālā dvīņa tehnoloģiju, lai novērtētu uzbrukumu smagumu un sekas.

Ekosistēma, kurā pakalpojums tiek sniegts, tiks kartēta, lai parādītu sadarbības nozīmi pakalpojumu uzlabošanā. Tas tiks atbalstīts ar inovatīviem e-mācību materiāliem par efektīvu servisa izmantošanu.