Droši biznesa servisi ir nepieciešami ekonomikas un sabiedrības labklājības nodrošināšanai, tos ir jāsaglabā krīzes situācijās. Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta transporta pakalpojumiem un tiks analizēts, kā savlaicīgi nodrošināt ārkārtas palīdzību un piegādes.

Noturības palielināšanai un piemērotākās ārkārtas reakcijas idintificēšanai serviss kombinēs datus no transportēšanas un ceļa uzturēšanas uzņēmumiem.

Šis lietošanas gadījums sniegs ieguldījumu politikai jaunu IKT risinājumu uzņēmumiem krīzes un pēc krīzes situācijās.