Droši attālinātā darba servisi ir nepieciešami, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu organizācijām, kuras darbojas ar izkliedētu darba spēku, bieži strādājot no mājām.

Ne visiem cilvēkiem ir nepieciešamās prasmes attālinātai efektīvas un drošas komunikācijas vides uzstādīšanai, kas ir īpaši svarīgi pandēmijas laikā. 

Droša attālinātās darba vides modelis būs ceļvedis efektīvākas sakaru sistēmu izveidei. Tā risinās personas datu aizsardzības un datu drošības jautājumu, kā arī veicinās darbinieka motivāciju un apmierinātību.