Jānis Grabis

Projekta vadītājs

Informācijas tehnoloģijas institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu 1, Rīga, LV-1658, Latvija

Tālruņa num.: 67089594