Projekta ietvaros ir apskatīti 4 lietošanas gadījumi:

  1. Droši pamatservisi IKT (informāciju un komunikācijas tehnoloģijas) infrastruktūras un datortīkla apdraudējumu identificēšana
  2. Droši telemedicības servisi : Prasības IKT nodrošinājumam telemedicīnas servisu nodrošināšanai
  3. Droši attālinātā darba servisi : Efektīvas komunikācijas sistēmas risinājums
  4. Droši biznesa servisi : Mobilitātes nodrošināšanas servisi ārkārtas situācijās