ARTSS metode AdoXX

ARTSS metodes apraksts, lietojums un rīki ir aprakstīti krājumā Karagiannis, D., Lee, M., Hinkelmann, K., Utz, W. (eds) Domain-Specific Conceptual Modeling, kurā ir apkopoti aktuālie pētījumi par domēnam specifiskām modelēšanas valodām.

Grabis, J., Deksne, L., Roponena, E., Stirna, J. (2022). A Capability-Based Method for Modeling Resilient Data Ecosystems. In: Karagiannis, D., Lee, M., Hinkelmann, K., Utz, W. (eds) Domain-Specific Conceptual Modeling. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93547-4_15