Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir beztermiņa starptautisko akreditāciju ieguvusi valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt studējošajiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot studijas un pētniecību 14 studiju virzienos. RTA tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko un vispārējo personālu, kā arī studentus. RTA vada vairākus starptautiskos sadarbības projektus un nacionālās programmas.