Latvijas Universitāte (LU) ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Zinātniskā darbība LU norit ne tikai  fakultātēs, bet arī  zinātniskajos institūtos, pētījumi tiek veikti vairāk nekā 50 pētniecības jomās. LU zinātnieki ir izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos.