Esi drošs

2020. gada 12. decembrī V. Bambāns iepazīstināja ar ARTSS rezultātiem un drošības izaicinājumiem telemedicīnā.

Semināra informācija:https://cert.lv/lv/2020/11/it-drosibas-seminars-esi-dross-decembri

Prezentācija: https://cert.lv/uploads/pasakumi/Esi-Dross-present-V-Bambans-Dec-10-2020.pdf