IoT

IoT datu analīze mazumtirdzniecībā: Struktūra un ieviešana

IoT datu analīzei id daudz potenciālo pielietojumu mazumtirzniecības nozarē. Tomēr veikala vides, ko mēra ar IoT iekārtu palīdzību, un pārdošanas veiktspējas attiecība nav labi saprotama. Šajā pētījumā ir apkopoti sensoriskie un pārdošanas dati, jo sniedz liela mazumtirzniecības ķēde, lai noteiktu gaisa kvalitātes, temperatūras, mitruma un apgaismojuma ietekmi uz patērētāju uzvedību.

Ir noteikts, ka gaisa kvalitātei un mitrumam ir būtiska ietekme uz klientu uzvedību, bet temperatūrai ir nelineāra ietekme. Datu analīzes konstatējumi tiek izmantoti, lai konfigurētu IoT datu analīzes platformu. Šo platformu izmanto, lai uzraudzītu vides apstākļus mazumtirdzniecības veikalos, novērtētu nepieciešamību uzlabot apstākļus, kā arī veiktu uzlabojumus, nododot tos ēlu apsaimniekošanas sistēmai.

Prezentācija pieejama: IoT Data Analytics in Retail: Framework and Implementation.