PoEM 2020 Forumā Guntis Mosāns prezentēja pētījuma rezultātus par ARTSS modelēšanas rīka izstrādi:

Guntis Mosāns and Jānis Kampars, Development of Light-Weight Web-based Metamodeling Tool.