ARTSS rīki

Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts kopā ar partneriem no Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim īstenoja projektu “ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem”. ARTSS projekts sniedz ieguldījumu valsts pētījumu programmas virsmērķa sasniegšanā, palīdzot steidzami atjaunot ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi, kā arī izglītojot iedzīvotājus par ar ārkārtas situācijām saistītiem jautājumiem. Projekta tematiskie uzdevumi ir veikt pētījumus par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā krīzes apstākļos un  mācīšanās tehnoloģiju modernizāciju. Projektu veido uzsākšanas, projektēšanas un novērtēšanas fāzes. Uzsākšanas fāzē tika izstrādāta spējorientēta ARTSS digitālo pakalpojumu projektēšanas un piegādes metode un veikta lietošanas gadījumu izpēte organizāciju datortīklu, telemedicīnas, attālinātā darba un mobilitātes jomās. Projektēšanas fāzē ir izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi metodes izmantošanai, ieskaitot modelēšanas rīku, digitālo dvīņu implementācijas ietvaru, šablonu repozitoriju un mācīšanas analītikas risinājumu. Projekta novērtēšanas fāzē ARTSS metodi ir novērtējuši industrijas pārstāvji un ir identificēti turpmākie metodes praktiskās izmantošanas virzieni. ARTSS-EDU risinājumi ir izvērtēti sadarbībā ar mācību iestādēm. Izpētes novērojumi un secinājumi ir apkopoti rīcībpolitikas rekomendāciju veidā. Projekta rezultātā ir sagatavotas 11 zinātniskās publikācijas, 2 atvērto datu kopas, ARTSS modelēšanas rīks, drošu un noturīgu servisu nodrošināšanas šablonu repozitorijs, servisu digitālie dvīņi un ARTSS-EDU mācīšanās analītikas metode. Metodes un rīki ļauj uzņēmumiem novērtēt rīcības scenārijus ārkārtas situācijās un e-studiju jomā pārraudzīt mācīšanās progresu.

 

Mobilitātes lietošanas gadījuma demonstrācija