Seminārs

2020. gada 17. septembrī notiks ARTSS konsorcija zinātniskais seminārs, kurā tika prezentēti projekta aktuālie zinātniskie rezultāti:

  • I. Stefanišina, Modelēšanas piemērs: Efektīva telekonferences norise attālinātai darba grupai
  • A. Kapenieks, Inovatīvi mācīšanās risinājumi